دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کمی)

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند(مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/jbme.2022.314248.1008

محمد هادی عسگری؛ پردیس نقدی


نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش در تاثیرگذاری شیوه‌های مدیریت منابع انسانی دانش‌بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.22034/jbme.2022.329599.1015

علی دماوندیان؛ پیمان اکبری


مقاله پژوهشی( کیفی )

طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.22034/jbme.2022.335267.1019

ساغر زرین کمر؛ اعظم رحیمی نیک؛ عباس حیدری