دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی (کمی)

نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه شعب بانک ملی کرمان)

صفحه 1-17

10.22034/jbme.2022.322392.1011

سعید عبادی فر؛ مریم مصباحی


بررسی تاثیر ویژگی‌های پلتفرم‌های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)

صفحه 18-38

10.22034/jbme.2022.313119.1002

آیه میرزایی ازندریانی؛ کیومرث آریا


بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)

صفحه 39-57

10.22034/jbme.2022.332561.1016

زهرا یزدانی کچوئی؛ مهدی کرهانی؛ اصغر کوثری


تأثیر مدیریت سود و استراتژی‌های تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت

صفحه 58-77

10.22034/jbme.2022.322917.1012

مرتضی کیائی؛ محمود صمدی لرگانی


بررسی کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری الکترونیک و ارتباط آن با رضایت مشتریان بانک تجارت استان مازندران

صفحه 78-92

10.22034/jbme.2022.345328.1025

سمانه بهروزی


تأثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانی‌های زیست محیطی

صفحه 93-113

10.22034/jbme.2022.329053.1014

مصطفی ترکی؛ میلاد کلانتری شاهیجان؛ اسداله علیرضایی