دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1401، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی (کمی)

نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش در تاثیرگذاری شیوه‌های مدیریت منابع انسانی دانش‌بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه

صفحه 1-15

10.22034/jbme.2022.329599.1015

علی دماوندیان؛ پیمان اکبری


نقش میانجی چابکی سازمان در رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی در شرکت گاز

صفحه 16-33

10.22034/jbme.2022.335002.1017

یونس نیکخواه


نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ناب استیل

صفحه 34-50

10.22034/jbme.2022.360426.1036

علی بروجعلی


مقاله پژوهشی (آمیخته )

ارائه مدل نوآوری بنیادین و استراتژیک در شرکت‌های طرح و ساخت پتروشیمی

صفحه 51-75

10.22034/jbme.2022.351671.1033

عمران بائوج خوشامیان؛ میترا صدوقی


مقاله پژوهشی (کمی)

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک در زمان بحران‌های فراگیر (مورد مطالعه شرکت‌ فروش اینترنتی دی جی کالا)

صفحه 76-98

10.22034/jbme.2022.363172.1038

محمد شریفی؛ محمد رضا مردانی


بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز

صفحه 99-125

10.22034/jbme.2022.363173.1039

عباس خلجی پیر بلوطی؛ خاطره نو بهار؛ سید رضا سجادی؛ محمد مهدی عسگری