اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشر

انتشار مقاله در یک مجله آکادمیک با داوری تخصصی، کارهای زیادی می طلبد، که یکی از آنها راستی آزمایی و حفظ گزارشات وقایع تحقیق است. بنابراین، اطمینان از اینکه این گزارش ها صحیح و قابل اعتماد باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. مقوله انتشار افراد و بخش های متعددی را به چالش می طلبد که هر کدام نقش به سزایی در دستیابی به این اهداف ایفا می نمایند. بنابراین، این فرآیند تابع این است که نویسنده، ویراستار مجله، داوران تخصصی، ناشر و مالک مجلات مسئولیتهایی که  در قبال رعایت موازین اخلاقی در تمامی مراحل دخالتشان، از لحظه ارسال یک مقاله تا زمان انتشار آن برعهده دارند، را باید به درستی انجام دهند.

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  متعهد به پیروی و حفظ موازین اخلاقی در همه مراحل فرایند انتشار می باشد. دست اندرکاران مجله به دقت انجمن های مربوطه از قبیل کمیته اصول اخلاقی نشر ( COPE ) را که این موازین را تنظیم کرده اند و دستورالعمل هایی را که در خصوص اتخاذ بهترین شیوه ها درباره رعایت ملزومات ارائه می دهند را دنبال می نمایند. در ذیل خلاصه ای از مهم ترین انتظارات از سردبیر ، ویراستاران، داوران تخصصی و نویسندگان آمده است.     

انتظارات اخلاقی

وظایف سردبیر

 سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاستهای یک نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.

سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود، همچنین عدم توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی یا گرایشات سیاسی ارائه دهد.

مسئولیت های ویراستار

(ویراستار) در انجام وظایف مورد انتظار، با دیدگاهی متعادل، عینی و عادلانه، بدور از تبعیض جنسیتی، توجه به مرد یا زن بودن، باورهای مذهبی یا سیاسی و اصالت های قومی یا جغرافیاییِ نویسندگان عمل نماید.

    در ارتباط با مقالاتی که حمایت مالی دارند و یا از نظر چارچوب؛ خاص محسوب می شوند به همان شیوه پذیرش دیگر مقالات رسیدگی نماید، به گونه ای که مقالات تنها بر اساس شایستگی های علمی و بدون تاثیر از جنبه تجاری و مادی آن مورد توجه و پذیرش قرار گیرند.

    در مورد شکایات با ماهیت اخلاقی یا در تعارض با منافع، هر جا که مقتضی باشد بر طبق سیاست ها و رویه های انجمن، شیوه های منطقی اتخاذ و آنها را دنبال نماید. به نویسندگان فرصت مناسب برای پاسخ به ایرادات احتمالی را بدهد.  تمام شکایات فارغ از اینکه در چه زمانی مقاله اصلی تایید شده باشد، باید مدنظر قرار بگیرند.

وظایف داوران

(داوران) در فرایند تصمیم گیری دخیل باشند و در بهبود کیفیت مقاله ارائه شده از طریق بازنگری دقیق مقاله ارسالی (نسخه اولیه) به صورت بیطرفانه و در زمان درست مساعدت نمایند.

    محرمانه ماندن هرگونه اطلاعات داده شده توسط ویراستار یا نویسنده را رعایت  نمایند. مقاله ارسالی (نسخه اولیه) را نگهداری یا از آن کپی نکنند.

    ویراستار را از هرگونه مضمون ارائه شده یا  منتشر شده که اساساً شبیه به مقاله تحت داوری باشد، آگاه سازد.

    از وجود هر گونه تعارض احتمالی در زمینه­های مختلف (مالی، سازمانی، مبتنی بر همکاری یا دیگر روابط بین داوران و نویسندگان) آگاه باشند و ویراستار و سردبیر را نیز از آنها آگاه گردانند تا در صورت نیاز خدمات خود را از آن مقاله محروم کنند.

اصول کلی که داوران همتا ملزم به رعایت آنها هستند:

داوران می بایست:

    تنها به داوری نسخ اولیه ی مقاله هایی بپردازند که در حیطه ی توانایی حرفه ای آنان می گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم هستند.

    به محرمانه بودن اطلاعات داوری همتا احترام گذاشته و هیچ یک از اطلاعات نسخ اولیه را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنند.

    از اطلاعات به دست آورده هنگام داوری به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطلاعات برای آسیب زدن و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند.

    ناسازگاری های بالقوه با علایق مجله را اطلاع دهند و یا اگر در زمینه یکی از ناسازگاری ها اطمینان حاصل نشده است با مجله مکاتبه کرده تا مطمین شوند.

    اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی مربوط به نویسنده قرار گیرد.

    در نقد ها بی طرف و سازنده باشند و  از خشونت کلامی، اصطلاحات زننده و توهین آمیز پرهیز کنند.

    درک صحیحی از دو طرفه بودن فرآیند داوری همتا داشته و سهم خود از کار را در زمان مشخص شده انجام دهند.

    جعل هویت شخصی دیگر در حین فرایند داوری سوء رفتار و بسیار جدی تلقی می شود.

 انتظارات در حین فرایند داوری همتا:

داوران می بایست:

    در زمان مشخص شده پاسخگو باشند، به خصوص اگر قادر به انجام داوری نیستند.

    اگر توانایی حرفه ای لازم را برای انجام داوری ندارند اطلاع دهند.

    تنها در صورتی با داوری موافقت کنند که توانایی انجام آن تحت یک جدول زمان تفاهم شده را داشته باشند.

     هرگونه ناسازگاری با علایق را اطلاع دهند.

    در موارد ناسازگاری در داوری از خط مشی مجله پیروی کنند.

    نسخ اولیه ای را که پیشتر برای مجلات دیگر داوری کرده اند بطور کامل از ابتدا داوری کنند چرا که امکان تغییرات زیادی بین دو ارائه مختلف وجود دارد.

    اطمینان حاصل کنند که پیشنهادات آنان مبنی بر داور جایگزین بر طبق تناسب آنان و نه موارد شخصی باشد.

    از قبول داوری نسخه ی اولیه ای که فقط به منظور کسب اطلاعات در آن مورد، و نه داوری واقعی، تمایل به داوری آن دارند بپرهیزند.

    اگر قادر به داوری بی طرفانه نیستند از قبول کار پرهیز کنند.

    اگر به هر نحوی در پژوهش نقشی داشته اند از داوری آن پرهیز کنند.

    اگر خود پژوهشی، شبیه به نسخه اولیه ارائه شده، در دست انجام دارند و یا به مجله دیگری ارائه کرده اند، از داوری کار خودداری کنند.

  انتظارات در زمان داوری:

داوران می بایست:

    اگر هنگام داوری با ناسازگاری مواجه شدند که هنگام قبول کار آشکار نبود بلافاصله به مجله اطلاع دهند.

    اگر قادر به داوری در مورد تمام قسمت های نسخه اولیه نیستند بلافاصله به مجله اطلاع دهند.

    از داخل کردن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محقین تحت آموزش خود، در داوری بدون کسب اجازه از مجله خودداری کنند.

    کل نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را محرمانه نگه دارند.

    در مورد داوری دو سو ناشناس اگر به هویت نویسنده مشکوک هستند، و این امر باعث ناسازگاری خاصی می شود، مراتب را به مجله اطلاع دهند.

    اگر هنگام داوری به بی قاعدگی خاص و یا نکته اخلاقی در مورد جنبه های مختلف کار برخوردند، بلافاصله به مجله اطلاع دهند.

    از روی قصد داوری را طولانی تر از حد زمان بندی تعیین شده نکنند. 

    اطمینان حاصل کنند که داوری آنان بر اساس خصوصیات کار ارائه شده و نه تحت تاثیر مسائل شخصی، مالی و یا ناسازگاری های دیگر باشد.

    از تماس با نویسندگان کار بدون کسب اجازه از مجله خودداری نمایند.

انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری:

داوران می بایست:

    سازنده و بی طرف بوده و نویسندگان را از نظرات سازنده خود برای بهتر کردن نسخه اولیه آگاه سازند.

    از ارائه نظرات توهین آمیز و اتهامات بی پایه و اساس خودداری کنند.

    بطور جزئی به نقد بپردازند و در مورد نظرات کلی از شواهد مرتبط برای اثبات عقیده خود استفاده نمایند.

    از حساسیت های ناشی از موارد مرتبط با زبان، به خصوص در مورد نویسندگانی که به زبان مادری خود نمی نویسند، آگاهی کامل داشته باشند.

    تحقیقات مازاد اساسی و مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در نسخه اولیه را دقیقا مشخص نمایند.

    گزارش را به نحوی ننویسند که به گونه ای منفی و غیر عادلانه در مورد شخص خاصی باشد.

    اطمینان حاصل کنند که نظرات و پیشنهاداتشان برای سردبیر مجله و نویسنده نسخه اولیه، هماهنگ و یکسان باشند.

    از پیشنهاد استناد به کار خود داور، تنها برای بالا بردن میزان استنادات مقاله خود، پرهیز کنند.

 انتظارات پس از آماده کردن گزارش:

داوران می بایست:

    نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را همچنان محرمانه نگه دارند.

    اگر از سوی مجله در مورد داوری آنها تماس گرفته شد بلافاصله پاسخگو باشند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.

    اگر مطلبی مرتبط پس از تسلیم گزارش به نظر داور رسید، که امکان تغییر در نظرات و پیشنهادات را بوجود می آورد، حتما به مجله اطلاع دهند.

    گزارش آماده شده توسط داوران دیگر را مطالعه کنند تا درک آنان از موضوع و تصمیم حاصل شده افزایش یابد.

    تلاش کنند تا خود را با درخواست های مجله، مبنی بر اصلاح گزارش خود و یا تسلیم مجدد نسخه اولیه داوری شده، تطبیق دهند.

وظایف نویسندگان

( نویسنده)  سوابق دقیق داده های مرتبط با نسخه ارسالی خود را نگهداری نماید و در صورت درخواست در جاهایی که مقتضی باشد آنها را ارائه و یا دسترسی به این داده­ها را فراهم  نماید. در صورت امکان و با اجازه از کارفرما، سازمان تأمین کننده مالی و سایر افراد دخیل در پروژه، به منظور به اشتراک­گذاری و استفاده از این داده­ها توسط دیگران، آنها را در یک پایگاه داده مناسب ذخیره کند.

( نویسنده)  باید تایید نمایند که نسخه ارائه شده مقاله در جایی دیگر در دست داوری نیست و یا در مجله دیگری مورد پذیرش قرار نگرفته است. در بخش­هایی از محتوای مقاله که با مقالات ارسالی به دیگر مجلات همپوشانی وجود دارد، موضوع را اعلام نماید و آن منابع را ذکر نماید. همچنین هر گونه مطلب یا مقاله چاپ شده­ی مرتبط را در اختیار ویراستار قرار دهد.

 

    تایید کند که تمامی کار ارائه شده دارای اصالت است و هر گونه محتوای بازتولیدشده از دیگر منابع را ذکر و به آن اذعان نماید. برای چاپ دوباره هرگونه محتوا از دیگر منابع از صاحبان آن آثار کسب اجازه کند.

    هر گونه تعارض احتمالی با منافع مورد نظر (به طور مثال در مواقعی که نویسنده هدف رقابتی (واقعی یا آشکاری) دارد که می تواند به عنوان اثر یا اعمال نفوذ قطعی و ضروری بر انجام وظایف او در هر مرحله ای از فرایند انتشار مورد توجه و ملاحظه قرار بگیرد)، را اعلام نمایند.

    اگر خطای قابل توجهی در مقاله آنها پیدا شود، فوراً باید مجله یا ناشر مجله را مطلع نمایند. با سردبیر و ناشر در انتشار یک متن اصلاحی، ضمیه، اطلاعیه مربوط به اصطلاحیه، و یا باز پس گرفتن مقاله، هر زمانی که لازم به نظر می رسد همکاری نمایند.

وظایف نویسندگان

الف. ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد  این فصلنامه  آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از بیان موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

ب. اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

پ.  عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرفته و چاپ شده

 ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

ت. ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتابها، نشریات و پایگاههای اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در بخش مراجع است.

ث. ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

چ. ذکر پشتیبانهای مالی

نویسندگان باید کلیه پشتیبانها مالی مقاله خود را نیز معرفی کنند. 

ح.  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

نویسندگان گرامی: با توجه به اینکه نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر(COPE)پیروی می کند،لطفا موارد زیر را در خصوص مقالات ارسالی رعایت فرمایید:

ده نوع سرقت ادبی در تحقیق:

    1.     یک.منبع ثانویه (Secondary Source)

این نوع پلاجیاریزم هنگامی رخ میدهد که یک محقق از یک منبع ثانویه، مثل یک مطالعه متا آنالیز استفاده  کرده، ولی فقط به منابع اولیه آورده شده در مطالعه متا آنالیز استناد می کند. در واقع در این نوع از پلاجیاریزم، نویسندگان به جای رفرنس دادن به یک مطالعه (کار انجام شده توسط نویسندگان منبع ثانویه)، به چندین مقاله که در منبع ثانویه استفاده شده رفرنس دهی می کنند، و به این ترتبی، در مقدار کار واقعی انجام شده بزرگنمایی صورت می گیرد.

    2.     منبع نامعتبر (Invalid Source)

این نوع پلاجیاریزم هنگامی رخ میدهد که یک محقق به یک منبع اشتباه و یا منبعی که اصلا وجود خارجی ندارد استناد می کند. این مسئله گاهاً میتواند سهوی و نتیجه ی بی توجهی محقق باشد، ولی ممکن است که محقق این کار را عمداً در تلاش برای بلند کردن فهرست منابع و پنهان کردن ماهیت غیر اصولی پژوهش خود انجام داده باشد. در برخی موارد ممکن است محقق مطالب عنوان شده در یک منبع ضعیف را به جای مطالب یک منبع که ظاهر معتبری دارد جا بزند. همچنین قصور در ارجاع مطالب به منابع واقعیشان و یا استناد آن مطالب به منابع نامعتبر  نیز نقض ضوابط اخلاقی پژوهش است.

    3.     استفاده ی مجدد یا کپی از خود (Duplication)

Duplication زمانی اتفاق می افتد که یک محقق از کارهای قبلی خود استفاده می کند ولی اصلاً و یا به وضوح به آنها اشاره و استناد نمی کند. اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن این کار کمی مبهم است، و بیشتر به مشخصات مطلب تکرار شده بستگی دارد. یک مشکل اساسی زمانی بوجود می آید که قسمتهایی  از یک کار که یک ناشر حق کپی رایت انحصاری آن را دارد توسط یک ناشر دیگر دوباره چاپ میشود. معمولاً تاکید سردبیران به خودداری از Duplication در بخش "یافته های مقاله (Results ) " پر رنگتر و در بخش "روش های انجام مطالعه (Methods)" کمرنگ تر است؛ در صورت شناسایی Duplication، سردبیران اغلب از محقق میخواهند که بخش مربوطه را بازنویسی نموده و ضوابط ارجاع و استناد را در کار اعمال کند.

    4.     پارافریزینگ (Paraphrasing)

از نگاه اخلاق پژوهش، پارافریزینگ زمانی پلاجیاریزم تلقی خواهد شد که فردی کلمات وعبارات نوشته شده توسط محقق دیگری را بدون ذکر منبع کپی کرده و آنها را طوری تغییر دهد که به نظر برسد که ایده و یا قسمتی  از تحقیقات خود او میباشد. پارافریزینگ ممکن است به صورت ارایه ی مطلب اصلی در قالب الفاظ دیگر و یا حتی بازنویسی کامل مطلب با حفظ ایده یا مفهوم اصلی باشد.

    5.     کپی پژوهش (Repetitive Research)

از نگاه اخلاق پژوهش، کپی پژوهش زمانی پلاجیاریزم تلقی می شود که داده ها ، متن ، یا روش یک مطالعه در یک مطالعه ی جدید بدون ارجاع و استناد مناسب به منبع اصلی تکرار شوند. این نوع پلاجیاریزم اغلب زمانی اتفاق می افتد که دو پژوهش روی یک موضوع نتایج مشابه یکدیگر دارند، اما پژوهشی که دیرتر انجام شده به دیگری اشاره ی درستی نمیکند. در بسیاری از مواقع پژوهشگران ترجیح میدهند  در کارهای خود از روشهای موفق که قبلاً به خوبی جواب داده اند استفاده کنند؛ در بسیاری از این کارها نتایج کار جدید دقیقاً معادل نتایج عنوان شده در منبع است و محقق نمیتواند آنها را به صورت دیگری توصیف نماید. در این موارد محقق باید به وضوح به منبع اصلی استناد کند تا از درگیر شدن با مسائل کپی رایت اجتناب کرده و به سرقت علمی متهم نشود.

    6.      تکثیر غیرمجاز (Replication)

تکثیر غیرمجاز وقتی رخ میدهد که محقق اثر خود را  توسط چند ناشر مختلف به چاپ میرساند. این موضوع یک تخلف اخلاقی است، چرا که محقق ادعا می کند که اثرش جدید است درحالی که در واقع قبلاً آنرا در جای دیگری منتشر کرده است. اکثر ژورنال ها مطالب را به شرط انحصار چاپ میکنند، چرا که انتشار مجدد مطالب دیگر نشریات می تواند برای آنها مشکلات بسیاری اعم از متهم شدن به نقض قوانین کپی رایت و قوانین صنفی به همراه داشته باشد. تکرار غیرمجاز می تواند به طور تصادفی هم اتفاق بیافتد، مثلاً زمانی که یک محقق کار خود را همزمان به چند ژورنال ارسال میکند  تا شانس انتشار اثرش را افزایش دهد، ولی دو یا چند ژورنال  مطلب را  قبول کرده و آن را  قبل از این که محقق بتواند چاپ اثر را لغو کند منتشر می کنند.

    7.      تخلف در ارایه ی لیست مولفین اثر (Misleading Attribution)

این مسئله هنگامی رخ میدهد که لیست مولفین شامل اسامی همه ی نویسندگان یا بازتاب دهنده ی نقش آنان در مجموع کار نباشد. در این نوع تخلف یک یا چند نفر از کسانی که سهم قابل توجهی در بوجود آمدن اثر داشته اند از لیست مولفین حذف میشوند، یا برعکس کسانی که هیچ نقشی در کار  ایفا نکرده اند به این لیست اضافه میشوند. آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به استادان خود در نوشتن یک مقاله کمک قابل توجهی میکنند ولی بعداً از لیست مولفین حذف میشوند در حقیقت قربانی این نوع تخلف شده اند. مسئله تضاد بین منافع نویسندگان هم ممکن است به تغییر لیست مولفین بیانجامد. حذف یکی از نویسندگان واقعی از لیست مولفین او را از ارایه ی نظر بر روی فرمت نهایی اثر ، دریافت اعتبار علمی بحق برای کارش و از ذکر نامش در مقالاتی که بعداً به آن کار استناد می کنند محروم می کند. این نوع تخلف اخلاقی سزاوار بررسی های قانونی و دقیق توسط ژورنال هاست که متاسفانه اغلب نادیده گرفته میشود.

    8.      همکاری غیر اخلاقی  (Unethical Collaboration)

همکاری غیر اخلاقی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند نفر که با هم همکاری  میکنند مرتکب تخلف اخلاقی میشوند. انتشار کاری که نتیجه ی همکاری چند نفر است  به نام یک نفر و بدون ذکر ماهیت گروهی کار و نام دیگر اعضای گروه، کاری غیر اخلاقی است. استفاده از کار و یا ایده های دیگران بدون دادن ارجاع به مطلب اصلی پلاجیاریزم است. همکاری غیر اخلاقی طیف گسترده ای از تخلفات اخلاقی شامل تقسیم بار کاری یا مراحل مطالعه، اعمال نفوذ ، کپی کردن ارقام و متن، دادن اعتبار علمی غیر واقعی به مطالب یکدیگر ، و یا سرقت ایده های اعضای تیم را شامل میشود. نوشتن مقاله به نام شخص دیگر در ازای دریافت پول (Ghostwriting)نیز در این دسته از تخلفات قرار میگیرد چرا که در حقیقت محصول کار چند نفر را به یک نفر خاص منتسب می کند.

    9.      پلاجیاریزم واژه به واژه (کپی-پیست) (Verbatim Plagiarism)

پلاجیاریزم واژه به واژه یعنی کپی کردن کلمات محققان دیگر بدون ارجاع و استناد مناسب و یا استفاده از هرگونه علامت نقل قول. پلاجیاریزم واژه به واژه می تواند به دو شکل رخ دهد. در شکل اول، محقق ممکن است منبع مطلب را  ذکر کند ، ولی اشاره ای نکند که مطالب نقل قول مستقیم شده اند. در شکل دوم این نوع سرقت، سارق حتی منبع را نیز ذکر نمیکند و در حقیقت وانمود میکند که مطلب را خودش نوشته است. پلاجیاریزم واژه به واژه یکی از رایج ترین اشکال پلاجیاریزم است ولی تشخیص آن نیز به همان اندازه راحت بوده و پیامدهای بسیار جدی برای محقق به همراه دارد. تحقیقات و دیگر متونی که از هر زبان دیگری ترجمه شده اند نیز  باید به نویسنده اصلی ارجاع داده شوند.

    10.  پلاجیاریزم کامل  (Complete Plagiarism)

این نوع پلاجیاریزم وقتی رخ میدهد که شخصی یک مطالعه، مقاله و یا هر اثر فرد دیگری را با نام خود برای چاپ به ژورنال ارسال میکند. این نوع پلاجیاریزم که در حقیقت جدی ترین نوع آن نیز هست، نویسنده اصلی را از دریافت اعتبارعلمی، اجتماعی و مالی بحق برای کارش محروم کرده و به سارق اجازه می دهد تا بدون انجام هر گونه کاری از انتشار اثر اعتبار کسب کرده و یا حتی سود مالی ببرد.

رویه­های مربوط به رفتارهای غیر اخلاقی

  شناسایی رفتار غیر اخلاقی

    تخلفات و رفتارهای غیراخلاقی ممکن است در هر زمان، توسط هر کسی شناسایی شوند و مورد توجه  ویراستار و ناشر قرار گیرند.

    تخلفات و رفتار غیر اخلاقی ممکن است مثال­هایی که در بالا آورده شد را شامل شود اما محدود به آنها نمی­شود.

    هرکسی به ویراستار یا ناشر درباره چنین رفتاری غیراخلاقی اطلاع­رسانی نماید، باید اطلاعات و شواهد کافی برای شروع تحقیقات بر روی آن را ارائه نماید. کلیه ادعاها باید جدی انگاشته شوند و به شیوه جدی با آنها برخورد گردد، تا زمانی که به تصمیم یا نتیجه­گیری نهایی برسند.

 تحقیق و رسیدگی

     تصمیم اولیه باید توسط سردبیر گرفته شود، که او نیزاگر لازم باشد باید با ناشر مشورت کند و یا از او نظر خواهی کند.

    شواهد باید جمع آوری شوند، ضمن اینکه از انتشار هر گونه اظهار نظری در نزد دیگران به جز کسانی که لازم است در مورد آن بدانند؛ خودداری گردد.

تناقضات جزئی

    ممکن است با تخلفات جزئی بدون نیاز به مشورت بیشتر برخورد شود. در هر صورت باید فرصتی را برای پاسخگویی به هر ادعایی به نویسنده داده شود.

تناقضات کلی

    در تخلفات کلی ممکن است لازم باشد که دست اندرکاران مقاله مورد اتهام از آن مطلع گردند سردبیر با مشورت با ناشر یا انجمن، یا با بررسی شواهد موجود و یا مشورت بیشتر با تعدادی از کارشناسان، باید به نحو مقتضی تصمیم­گیری کنند که آیا افراد مربوطه را در موضوع دخیل بنماید یا خیر.

نتایج( بسته به ترتیب افزایش شدت آنها ؛ ممکن است به طور جداگانه یا هماهنگ مورد استفاده قرار بگیرند.)

    اطلاع رسانی به نویسنده یا داور، در مواقعی که به نظر می­رسد سوء تفاهم یا  تخطی از استانداردهای قابل قبول وجود داشته باشد.

    نامه­ای با لحن جدی تر درخصوص تخلفات به نویسنده یا داور ارائه شود که به عنوان هشداری برای رفتارهای مشابه آتی باشد.

    انتشار یک اطلاعیه رسمی که جزئیات تخلف در آن مشخص شود.

    انتشار یک سرمقاله اطلاعاتی درباره تخلفات.

    یک نامه رسمی به مسئول دایره داوران یا نویسندگان یا پشتیبان مالی پروژه.

    لغو رسمی یا حذف مقاله از مجله، ضمن اطلاع رسانی به مسئول دایره نویسندگان یا داوران، لغو خدمات ثبت خلاصه و نمایه سازی و خوانش مقاله.

    اعمال محرومیت رسمی برای فرد مورد نظر از شرکت  یا همکاری های آتی برای مدتی مشخص.

    مقاله و نتیجه به یک سازمان حرفه ­ای یا مقام بالاتر به منظور تحقیق و اقدام بیشتر گزارش شود.