تعداد مقالات: 12

11. نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش در تاثیرگذاری شیوه‌های مدیریت منابع انسانی دانش‌بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.22034/jbme.2022.329599.1015

علی دماوندیان؛ پیمان اکبری


12. طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.22034/jbme.2022.335267.1019

ساغر زرین کمر؛ اعظم رحیمی نیک؛ عباس حیدری